• بررسی پراکنش مکانی برخی خصوصیات فيزيكی شيميايي خاک در منطقه نقده...

  بررسی پراکنش مکانی برخی خصوصیات فيزيكی شيميايي خاک در منطقه نقده...

  فهرست مطالب  فصل 1مقدمه وهدف1 فصل 2کلیات و مروری بر منابع5 2-1تغییرات در خاک5 2-2تجزیه و تحلیل تغییرات به روش آمار کلاسیک6 2-2-1متغیر تصادفی7 2-3شاخص‌های موقعیت توزیع8 1-2-3میانگین8 2-3-2میانه8 2-4شاخص‌های پراکنش توزیع8 2-4-1واریانس8 2-4-2انحراف معیار9 2-4-3دامنه9 2-5شاخص‌های شکل توزیع10 2-5-1ضریب تغییرات10 2-5-2سنجش عدم تقارن10 2-5-3جداول ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۷ بهمن ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 44,800 تومان تخفیف : 25% مبلغ قابل پرداخت : 33,600 تومان
 • اندازه گیری دمای پلاسما به روش پراکندگی تامسون...

  اندازه گیری دمای پلاسما به روش پراکندگی تامسون...

  فهرست عنوان صفحه پیشگفتار ۱ فصل اول- معرفی انواع پراکندگی­ها ۴ ۱-۱- اصول کلی پراکندگی نور ۵ ۱-٢- ­پراکندگی غیرنسبیتی ٨ ۱-۲-١- دامنه پراکندگی ۹ ۱-٢-٢- تقریب بورن ۱۲ ١-٣- انواع روش­های تشخیصی پراکندگی ۱۳ ١-٣-١- پراکندگی رایلی ۱۳ ١-٣-٢- پراکندگی ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۷ بهمن ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 42,600 تومان تخفیف : 25% مبلغ قابل پرداخت : 31,950 تومان
 • مطالعه اثر رسانندگی الکتریکی بر روی بادهاي قرصهای برافزایشی با پهن رفت غالب...

  مطالعه اثر رسانندگی الکتریکی بر روی بادهاي قرصهای برافزایشی با پهن رفت غالب...

    چکیده در این پایان نامه اثر میدان الکتریکی داخلی قرصهای برافزایشی استاندارد با وشکسانی آلفا را بررسی می­کنیم. با در نظر گرفتن میدان الکتریکی داخلی در قرص برافزایشی، تغییراتی در سرعت، فشار، چگالی و میدان مغناطیسی داخلی ایجاد می­شود. در اینجا از معادلات هیدرودینامیکی مربوط و فرض خود مشابهی در راستای شعاعی استفاده کردیم و ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۷ بهمن ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 42,900 تومان تخفیف : 25% مبلغ قابل پرداخت : 32,175 تومان
 • جزوه کامل درباره معنی دار در فیزیک

  جزوه کامل درباره معنی دار در فیزیک در 73 صفحه با فرمت word معني دار در فيزيك در محاسبات فيزيك بايستي از نوشتن اعدادي كه از حدود دقت اندازه گيري مستقيم يا غيرمستقيم دور مي باشد خودداري كرد و فقط بنوشتن ارقامي كه بارقامي كه بارقام حقيقي نزديكتر است اكتفا شود. اين قبيل ارقام را ارقام معني دار مي گويند. بنابراين تعيين شرايطي كه با آنها ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۷ بهمن ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 5,000 تومان تخفیف : 20% مبلغ قابل پرداخت : 4,000 تومان
 • ضرايب ويريال و معادله حالت مایعات با مولکول های بیضی وار سخت ...

  ضرايب ويريال و معادله حالت مایعات با مولکول های بیضی وار سخت ...

    فهرست مطالب   عنوان صفحه  فصل اول: مقدمه 1-1 مقدمه­ای بر بلور مایع.1 1-2 انواع بلور مایع ...2 1-3 کاربرد بلور مایع ..5 1-4 طرز کارLCD ....6 1-5 معادله حالت سیستم کره­ی سخت ...7 1-6 معادله حالت مایعات با مولکول­های بیضی­وار...9 1-7 ضریب ویریال .....9 1-8 معرفی ساختار کلی پایان­نامه ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۷ بهمن ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 41,200 تومان تخفیف : 25% مبلغ قابل پرداخت : 30,900 تومان
 • بررسی دینامیک درهم تنیدگی کیوبیت ها در محیط غیرمارکوفی...

  بررسی دینامیک درهم تنیدگی کیوبیت ها در محیط غیرمارکوفی...

   فهرست مطالب عنوان صفحه   فصل اول (مقدمه) .. 1 1-1پیشینه­ی تحقیق... 1 1-2دور نمای پایان­نامه. 3   فصل دوم (مقدمه­ای بر مکانیک کوانتومی و مفاهیم اساسی آن) .. 4   2-1مکانیک کوانتومی. 4 2-2مفاهیم اساسی در مکانیک کوانتومی. 6   2-2-1فضای برداری.. 6 2-2-2ضرب داخلی و اندازه... 7 2-2-3پایه....7 2-2-4عملگر ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۷ بهمن ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 44,500 تومان تخفیف : 24% مبلغ قابل پرداخت : 33,820 تومان
 • پیشرفت های اخیر در مدل های تورمی...

  پیشرفت های اخیر در مدل های تورمی...

  فهرست مطالب  مقدمه ...1 فصل اول: مبانی ریاضی کیهان شناسی استاندارد...2 1-1 کیهان شناسی ..3 1-2 اصل کیهان شناختی ...3 1-3 استفاده از تعبیر ریاضی اصل کیهان شناختی برای رسیدن به مدل فریدمن .0....5 1-4 متریک رابرتسون- واکر ..8 1-5 معادلات اینشتین .....13 1-6 مدل فریدمن ....15 فصل دوم: مشکلات مدل استاندارد...19 2-1 کیهان شناسی استاندارد ...20 2-2 جهان در حال ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۷ بهمن ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 42,900 تومان تخفیف : 27% مبلغ قابل پرداخت : 31,317 تومان
 • محاسبه ضریب کشیدگی جامدات با استفاده از مکانیک آماری تعادلی...

  محاسبه ضریب کشیدگی جامدات با استفاده از مکانیک آماری تعادلی...

  چکیده مدول بالک یکی از مهم‌ترین خواص جامدات است. بر این اساس ما، رویکرد مکانیک آماری را بر اساس معادله‌ای که ما را قادر به محاسبه مدول بالک برای جامدات با کمترین داده‌ها می‌کند، گسترش دادیم.در مدل ما ارتباط بین پارامتر گرون آیزن و تابع پارش گسترش داده‌شده است.ما به این موضوع پی بردیم که حجم وابسته به پارامتر گرون آیزن ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۷ بهمن ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 41,200 تومان تخفیف : 24% مبلغ قابل پرداخت : 31,312 تومان
 • مطالعه پارامترهای موثر بر همجوشی پلاسمای دوتریوم هلیوم 3 به روش محصورسازی مغناطیسی...

  مطالعه پارامترهای موثر بر همجوشی پلاسمای دوتریوم هلیوم 3 به روش محصورسازی مغناطیسی...

  چکیده هدف از تحقیقات همجوشی، تولید نیروگاه هسته­ای که از لحاظ اقتصادی و محیطی مناسب باشد. مسئله­ی تولید انرژی همجوشی، دستگاهی است که بتواند سوخت را تا دمای کافی گرم کرده و سپس آن را برای مدت زمان طولانی نگه دارد، به طوری که بتواند انرژی بیشتری از طریق واکنش­های همجوشی برای گرم کردن سوخت تولید کند. اما یکی از مسائل مهم فراروی ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۷ بهمن ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 43,700 تومان تخفیف : 24% مبلغ قابل پرداخت : 33,212 تومان
 • مطالعه تحليلي خواص اپتيکي خطي و غير خطي نانو لوله هاي کربني ...

  مطالعه تحليلي خواص اپتيکي خطي و غير خطي نانو لوله هاي کربني ...

     فهرست مطالب   عنوان....... صفحه  فصل اول: آشنایی با نانو لوله­های کربنی1 1-1 مقدمه1. 1-2 کشف نانو لوله­های کربنی1 1-3 مشخصات نانو لوله­های کربنی2 1-4 خواص نانو لوله­های کربنی2 1-4-1 خواص مکانیکی3 1-4-2 خواص فیزیکی3 1-5 معایب در نانو لوله­های کربنی4 1-6 روش­های تولید نانو لوله­های کربنی4 1-6-1 روش قوس الكتريكي5 1-6-2 توليد ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۷ بهمن ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 43,300 تومان تخفیف : 26% مبلغ قابل پرداخت : 32,042 تومان
 • پراکندگی رامان در نقاط کوانتمی نیم رسانا...

  پراکندگی رامان در نقاط کوانتمی نیم رسانا...

  فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول مقدمه­ای بر پراکندگی رامان....1 1-1 مقدمه..2 1-2 تاریخچه..3 1-3 کاربردهای مهم پراکندگی رامان در فناوری نانو...5 1-4 نانوفناوری چیست؟..5 1-5 پیشگامان نانوفناوری...6 1-6 خواص نانومواد...7 1-7 روش­های تولید نانوذرات.........................................................................................................8 1-8 مقدمه­ای بر ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۷ بهمن ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 41,700 تومان تخفیف : 27% مبلغ قابل پرداخت : 30,441 تومان
 • جفت شدگی غيرعادی کوارک تاپ و توليد کوارک تاپ پاد کوارک تاپ در شتابدهنده LHC ...

  جفت شدگی غيرعادی کوارک تاپ و توليد کوارک تاپ پاد کوارک تاپ در شتابدهنده LHC ...

  چکیده كوارك تاپ با جرم تقريبي سنگين­ترين ذره شناخته شده مدل استاندارد است و بنابراين نقش اساسي را در جستجوي فيزيك جديد در بازي مي­كند. بيشتر كواركهاي تاپ به صورت زوج و از طريق برهم­كنش قوي توليد مي­شوند. در اين پايان نامه ما يك عدم تقارن پس و پيش كه در توليد زوج كوارك تاپ اندازه­گيري شده است را معرفي مي­كنيم. در ادامه ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۷ بهمن ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 44,100 تومان تخفیف : 27% مبلغ قابل پرداخت : 32,193 تومان
 • کیهانشناخت جهان شامه ای با گرانش اصلاح شده...

  کیهانشناخت جهان شامه ای با گرانش اصلاح شده...

  چکیده در این رساله گرانش اصلاح شده را در مدل های جهان شامه ای مورد مطالعه قرار دادیم. گرانش اصلاح شده را می توان به دو بخش کلی تقسم کرد: در بخش اول فضا زمان خمیده با اسکالر انحنای در لاگرانژی کنش به صورت اصلاح شده ی در می آید. این بخش فصل های اول تا چهارم این رساله را به خود اختصاص داده است. اما در بخش دوم فضا زمان بدون انحنا و تخت اما ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۷ بهمن ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 44,500 تومان تخفیف : 24% مبلغ قابل پرداخت : 33,820 تومان
 • جريان جوزفسون در اتصالات پايه گرافن تحت کشش...

  جريان جوزفسون در اتصالات پايه گرافن تحت کشش...

   فهرست مطالب صفحه  چکیده ..1 مقدمه ...2 فصل اول: مروری بر گرافن 1-1- نانوفناوری..7 1-2- اهمیت نانو ابعاد.. 7 1-3- کربن ...8 1-4- گونه های مختلف کربن در طبیعت... 9 1-4-1- کربن بی شکل...9 1-4-2- الماس...............................................................................................................................................................................9 1-4-3- ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۷ بهمن ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 44,600 تومان تخفیف : 27% مبلغ قابل پرداخت : 32,558 تومان
 • مطالعه فرآیند رشد نانولایه های نازک به وسیله مدل باریکه مولکولی خالصMBE ...

  مطالعه فرآیند رشد نانولایه های نازک به وسیله مدل باریکه مولکولی خالصMBE ...

   چکیده امروزه بررسی سطوح مواد به عنوان محل برهمکنش جامد با بیرون،از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. توپوگرافی و شکل سطوح نیز می تواند بر عملکرد فیزیکی و کاربرد آنها تاثیر بگذارد، بنابراین بررسی سطوح از لحاظ تجربی و نظری اهمیت زیادی دارد با گام برداشتن به سمت نانو ساختار ها، اهمیت علم لایه های نازک در میان سایر علوم رشد قابل ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۷ بهمن ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 43,500 تومان تخفیف : 26% مبلغ قابل پرداخت : 32,190 تومان
 • مطالعه ی شفافیت القا شده ی الکترومغناطیسی در سیستم های کوانتومی مختلف...

  مطالعه ی شفافیت القا شده ی الکترومغناطیسی در سیستم های کوانتومی مختلف...

  چکیده  شفافیت القا شده الکترومغناطیسی روشی برای حذف اثر یک محیط بر روی انتشار پرتو الکترومغناطیسی می باشد. این اثر منجر به تداخل بین اتم های برانگیخته همدوس با میدان های الکترومغناطیسی شده و باعث می شود که یک محیط بسیار کدر به شفاف تبدیل شود. در حقیقت، شفافیت القا شده الکترومغناطیسی یک اثرتداخلی کوانتومی است که جذب معمول نور ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۷ بهمن ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 44,700 تومان تخفیف : 25% مبلغ قابل پرداخت : 33,525 تومان
 • پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اصول و مبانی دینامیک پرواز در 56 اسلاید

  پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اصول و مبانی دینامیک پرواز در 56 اسلاید

  هواپیما یا طیاره نوعی هواگرد ثابت‌بال است که توسط موتور جت یا پیستونی به پرواز در می‌آید. هواپیماها در اندازه‌ها، نوع‌ها و کاربردهای گوناگونی وجود دارند. طیف گسترده استفاده از هواپیماها شامل استفاده‌های تفریحی و گردشگری، حمل‌ونقل عمومی، نظامی و تحقیقاتی است و برخی نیز تولید شده‌اند تا از راه‌دور به وسیلهٔ یک ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۶ بهمن ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 7,000 تومان تخفیف : 5% مبلغ قابل پرداخت : 6,650 تومان
 • پاورپوینت کامل و جامع با عنوان محاسبه نرخ صعود در هواپیما در 48 اسلاید

  پاورپوینت کامل و جامع با عنوان محاسبه نرخ صعود در هواپیما در 48 اسلاید

  هواپیما یا طیاره نوعی هواگرد ثابت‌بال است که توسط موتور جت یا پیستونی به پرواز در می‌آید. هواپیماها در اندازه‌ها، نوع‌ها و کاربردهای گوناگونی وجود دارند. طیف گسترده استفاده از هواپیماها شامل استفاده‌های تفریحی و گردشگری، حمل‌ونقل عمومی، نظامی و تحقیقاتی است و برخی نیز تولید شده‌اند تا از راه‌دور به وسیلهٔ یک ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۶ بهمن ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 6,500 تومان تخفیف : 5% مبلغ قابل پرداخت : 6,175 تومان